NY RUNDE: I august skal saken til lege Katarzyna Jachimowicz opp for Høyesterett.  Foto: Roman Koszowski, Gosc Niedzielny

Legeforeningen støtter samvittighetslege

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)