UENIGE: Johnny Greibesland (SP), ordfører i Songdalen kommune og Tove Welle Haugland (KrF), varaordfører i Kristiansand, er uenige om deres nye kommunevåpen bør være et religiøst symbol.  Foto: Kjetil Reite

Vil ha Kristus-symbol ut av kommunevåpenet

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)