PREGAR PRATEN: Det er viktig at ein blir merksam på korleis ein ukritisk bruk av mediedebattar påverkar klassesamtalen om religion­, meiner professor­ Liv I­ngeborg Lied og stipendiat Audun Toft ved MF.  Foto: Andrea Øien Sæverud

Muslimar og konservative kristne med felles svarteper

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.