HÅPAR PÅ ENDRING: - Vi er mange som ideelt sett ønskjer oss retningslinjer for bruken av klasserom, samtidig er vi glade for gjennombrotet og no forventar vi ei endring i praksis, seier Rode Margrete Hegstad frå LNU i prat med forslagsstillar Hans Fredrik Grøvan frå KrF.  Foto: Andrea Øien Sæverud

Opnar døra for Laget – men berre på gløtt

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.