FRIVILLIGE: Hver torsdag kommer Nina Mohn sammen med Jan Petter Naustvik (t.v) og Ellen Remfeldt som frivillige medarbeidere til Aktivitetshuset Prindsen i Oslo, drevet av Kirkens Bymisjon. De lager lunsj og spiser sammen med brukerne der.  Foto: Silje Kimberlee Kulleseid

– Kirkens Bymisjon får flere frivillige

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.