SAMRÅD: Rolf Kjøde meiner det er viktig at dei som vil halde fast på ekteskapet som ei ordning for éin mann og éi kvinne, finn saman etter vedtaket i Bispemøtet.  Foto: Magnar Børnes

Sørgjer over bispekompromiss

Venter 7.000 på bibelcamp

stevnesommer

I bykommunen Lyngdal på Sørlandet vil det i laupet av juli vere rundt 7.000 menneske som vitjar bibelcamp.

Frukt som varer

andakt

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22-23).