SAMRÅD: Rolf Kjøde meiner det er viktig at dei som vil halde fast på ekteskapet som ei ordning for éin mann og éi kvinne, finn saman etter vedtaket i Bispemøtet.  Foto: Magnar Børnes

Sørgjer over bispekompromiss

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.