SAMRÅD: Rolf Kjøde meiner det er viktig at dei som vil halde fast på ekteskapet som ei ordning for éin mann og éi kvinne, finn saman etter vedtaket i Bispemøtet.  Foto: Magnar Børnes

Sørgjer over bispekompromiss

Friskoledrift

I fokus

Vi vil oppfordre regjeringen til å la skoleeierne beholde verdiene som er skapt lokalt.

Få spor etter vekkelse i dag

vekkelse

Åndelig sløvhet, et tørrlagt bønneliv og krangel blant kristne kan være grunner til at Norge ikke er preget av vekkelse, mener teologer.

Tårer

andakt

«Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred!» Luk. 19,41–42.