SAMRÅD: Rolf Kjøde meiner det er viktig at dei som vil halde fast på ekteskapet som ei ordning for éin mann og éi kvinne, finn saman etter vedtaket i Bispemøtet.  Foto: Magnar Børnes

Sørgjer over bispekompromiss

Jesus er en større og bedre David

videoandakt

Du kjenner kanskje historien om David og Goliat? Men vet du at den historien lærer oss noe om Jesus? Viss ikke du har fått med deg det, bør du se denne videoen med Christian Lilleheim.