FORVERRING: Det har skjedd en betydelig forverring av unges psykiske helse i Norge. Tall fra 2015 viste at stadig flere ungdommer i Norge lider av depresjon og ensomhet, og at særlig jenter er utsatt.  Foto: Sara Johannessen, NTB scanpix

Vil bli tryggere i møte med psykisk syke

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)