POSITIV TIL ÅPENHET: Svein Kristian Øverland, forfatter av boken «Selvskading: en praktisk tilnærming» og Cathrine Th Paulsen, ansvarlig redaktør i bladet Psykisk helse. Foto: f.v: Paal Audestad/Wikipedia Commons

Applauderer ekteparets åpenhet

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).