NEKTER: Norges største statlig eide universitet nekter å heise prideflagget. Foto: Eirik Refsdal, CC 2.0

NTNU avviser å heise homoflagget. Viser til at det er forbudt ut fra norsk lov.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.