AVSLAG: Prest Mikael Bruun (28) fikk ikke stillingen som sokneprest i Nordreisa, på tross av at den har blitt utlyst flere ganger. Nå får han støtte fra andre prester i nord.  Foto: HillerenFoto

Konservativ prest får støtte etter jobb-nekt

Styrelederen blir nå ansatt

indre sjø

Ingolf Solsvik (73) går av som styreleder, men han begynner som konstituert daglig leder i Den indre sjømannsmisjon (DISM) fra i sommer.