AVSLAG: Prest Mikael Bruun (28) fikk ikke stillingen som sokneprest i Nordreisa, på tross av at den har blitt utlyst flere ganger. Nå får han støtte fra andre prester i nord.  Foto: HillerenFoto

Konservativ prest får støtte etter jobb-nekt

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)