STORT BEHOV: Prestemangelen kommer til å være utfordrende for Den norske kirke i mange år framover tross økende antall søkere til prestestudiet denne våren. Bildet er fra Menighetsfakultetet. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Studenter strømmer til kristne læresteder

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)