KrFs kommunalpolitiske talsperson Torhild Bransdal mener eiendomsskatten er et viktig instrument for kommunene, og at inntektene sikrer bosetting og tjenestetilbud. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

KrF vil beholde maskinskatten

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)