Skulle dette bli vedtatt i Stortinget, trenger man ikke lenger å definere seg selv som kvinne eller mann i passet. Illustasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

KrF holder døren åpen for et tredje kjønn

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.