FEIRING: Sigmund Kristoffersen, leder av Pinsebevegelsen og Ingunn Ulfsten, leder av PBU feirer framgang med lakris under pinsevennenes lederkonferanse, Led.
  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Slik har Pinsebevegelsen snudd negativ trend

En selvstendig kirke ga vekst

her brenner pinseilden

I 1970 var det 22 millioner kristne 
i det afrikanske landet. I dag 
er det trolig 
rundt 80 millioner.

En selvstendig kirke ga vekst

her brenner pinseilden

I 1970 var det 22 millioner kristne 
i det afrikanske landet. I dag 
er det trolig 
rundt 80 millioner.

Guds velgjerninger

andakt

«Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Ef. 5.