FN-SKOLE: Både FN-skolene og de palestinske myndighetenes skoler har tatt i bruk de nye lærebøkene som kom i høst. Noen av bøkene demoniserer Israel, mens andre fornekter statens eksistens. Bildet er fra en FN-skole i Gaza by.  Foto: Khalil Hamra, AP Photo / NTB scanpix

Lærer skolebarn å dø som martyrer

Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.