TRAFF PAVEN: Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg i Caritas Norge fikk møte paven i Lund. – Dette er en pave som har engasjert seg mye i sosiale spørsmål, sier hun.  Foto: Klaus Gustafsson

– Viktig å bevare verdigheten til mennesker på flukt

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.