HÅP: Jeg håper at vi kan støtte papirløse, slik at de kan tjene penger til livsopphold, sier biskop emeritus Tor Berger Jørgensen  Foto: Johannes Eek Reindal

Biskop ber kirken ansette papirløse