ANSATT: Papirløse Tita Abraham Mekonnen fra Eritrea fikk jobb i IMI Kirken i Stavanger. Bak henne står pastor Egil Elling Ellingsen og Arne Viste.  Foto: Ove Eikje

– Fritt fram for å ansette papirløse

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.