GRUNNLEGGER: Kjell Haltorp grunnla Sørlandskirken etter brudd med Pinsebevegelsen. Nå er menigheten tilbake i selskapet.  Foto: Dagen-arkiv

Sørlandskirken blir med i Pinsebevegelsen

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.