SA OPP: Helge Standal sa opp jobben som prest i Den norske kirke etter vedtaket om å innføre vigsel for likekjønnede.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Anbefaler prester å velge Frikirken

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).