SA OPP: Helge Standal sa opp jobben som prest i Den norske kirke etter vedtaket om å innføre vigsel for likekjønnede.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Anbefaler prester å velge Frikirken

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?