Tilbedelse: Unge mennesker tilber under pinsevennenes lederkonferanse i Oslo i februar.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Samler tusen for å lære om lovsang

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.