Bildet viser et par tilfeldige snublesteiner på gaten i Oslo. Foto: Johannes Reindal

Minnesmerker over norske Holocaust-ofre forsvunnet

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)