BÅND: Pan Chuanbin, divisjonsdirektør, 2. divisjon, Shaanxi religiøse byrå overrekker en gave til Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken. I bakgrunnen til høyre står Ma Jing, fra United Front Work Department. Til venstre to av de kinesiske pastorene.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Kinesiske kommunister på kristen konferanse

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)