ASYLMOTTAK: – Vi har ikke funnet noen som vil ta over hele området, så vi utvikler det bit for bit, sier Trude Andersen, daglig leder i Ormseter AS. Stedet har fungert som asylmottak de siste 19 årene.  Foto: Frida Blaker, Utsyn

Tidligere asylmottak og leirsted blir hyttegrend

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?

Et trygt sted

andakt

«Herrens navn er et festningstårn, den rettferdige løper dit og finner vern.» Ordspr. 18,10.