ANSETTELSER: Lasse Rosten (f.v.) har ansatt Karina og Jarle Waldemar i Solkollen barnehager.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Ønsker kristen barnehage i hver kommune

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.