SURDEIG: – Jeg ser på kompromisset i homofilisaken i Den norske kirke som en surdeig som truer levende menighetsliv, sier Sølve E. Salte.  Foto: Ove Eikje

– Virkningen er svært begrenset

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.