MIKRO: Misjonsalliansen ligger høyt på listen over kristne organisasjoner som mottar offentlig støtte. De jobber blant annet med fadderprosjekter og mikrofinansiering.  Foto: Misjonsalliansen

Milliarder til kristne aktører

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.