FANT FRED: F.v. Guri Jakobsen, Jeanette-Helén Noreid Kloster og Berit Iversen Drivdal. De to første søkte tidligere i det alternative, men møtte så Jesus. Drivdal driver sjelesorg og forbønn på fulltid, og samler 2-300 kvinner til Damer i byen hver tredje uke.  Foto: Silje Rognsvåg

Nå leder de nyreligiøse kvinner til Jesus

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.