FANT FRED: F.v. Guri Jakobsen, Jeanette-Helén Noreid Kloster og Berit Iversen Drivdal. De to første søkte tidligere i det alternative, men møtte så Jesus. Drivdal driver sjelesorg og forbønn på fulltid, og samler 2-300 kvinner til Damer i byen hver tredje uke.  Foto: Silje Rognsvåg

Nå leder de nyreligiøse kvinner til Jesus

Kraften i Jesu navn

sang

Hillsong har på mange måter blitt ensbetydende med begrepet «moderne lovsang». Og mange har forsøkt å gjøre dette begrepet ensbetydende med enkle tekster, subjektive tema og repeterende refreng.

Et drastisk valg

globalt perspektiv

Fra et globalt perspektiv er endringen at bildet nå bærer mye mer preg av å være et lappeteppe enn et tydelig geografisk vindu.