LEGGER NED: Predikant Svein-Magne Pedersen har besluttet å legge ned teletorg-tjenesten sin. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Svein-Magne Pedersen dropper teletorget

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).