STRATEGI: Rundt 1.000 mennesker ble i går ettermiddag fordelt på 200 grupper hvor oppgaven var å drøfte NLMs strategi fra 2020 og fremover.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Det som står fast og det som må endres

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).