Oslo tinghus fikk i mai installert utstyr for sikkerhetskontroll. Det har gitt resultater. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tolv våpenbeslag i Oslo tinghus

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)