Julian Assange har vært anklaget for voldtekt i Sverige.

Svensk etterforskning av Assange stanses

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.