Riksadvokaten ønsker å lempe på det strenge regelverket for avhør av barn i vold- og overgrepssaker. Forslaget får motbør fra flere hold. Bildet viser et rom i Barnehuset på Hamar som blir brukt i forbindelse med intervjuer av barn i overgrepssaker. Foto: Jo E. Brenden / NTB scanpix

Riksadvokaten vil forlenge frist for avhør av barn

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.