Riksadvokat Tor-Aksel Busch jobbet for strengere straffer på flere områder, men mener nå at straffenivået kan ha blitt for høyt på enkelte. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Riksadvokaten mener straffenivået på noen områder kan ha blitt for høyt

Skal vi være uenige for alltid?

Kirkesplittelse

Siden Kirkemøtets vedtak om å innføre en liturgi for likekjønnede, har Den norske kirke vært i åpen konflikt. – Ikke et nytt fenomen, sier kirkehistoriker.

Dypere

andakt

Det sies at vi lever i et samfunn friere enn noen gang. Og at problemet heller er for mange valgmuligheter enn for få. Men det er kanskje ikke hele bildet.