DRAMATISK: Natt til torsdag vart sokneprest Arnt Johan Vistnes tilkalt av politiet for å be ein familie i kyrkjeasyl om å kome ut. Politiet ønskja å uttransportere familien morgonen etterpå.  Foto: Geir Rommetveit

Politiet ville kaste ut kyrkjeasylantar

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.