Orientering: PST-sjef ­Benedicte Bjørnland orienterte om trusselbildet i Norge i april i år.  Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

PST justerer ned risikoen for terror i Norge

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.