Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix.

PST: Vekst i høyreekstreme miljøer i Trøndelag

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.