HATBREVET: Dette brevet fikk familien Frøsaker i postkassen sin på tirsdag. Brevet er anonymt og skrevet for hånd. Det er det andre brevet av denne typen familien får og man mistenker at samme person står bak begge. Brevet er gjengitt etter tilatelse fra Frøsaker. Foto: Privat.

Fikk hatbrev fordi sønnen hennes har Downs syndrom

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)