Den norske kirkes biskoper. Helga Haugland Byfuglien, Bispemøtets preses, Ole Chr. M. Kvarme, Oslo, Atle Sommerfeldt, Borg (Fredrikstad), Solveig Fiske, Hamar, Per Arne Dahl, Tunsberg (Tønsberg), Stein Reinertsen, Agder og Telemark (Kristiansand), Erling J. Pettersen, Stavanger, Halvor Nordhaug, Bjørgvin (Bergen), Ingeborg Midttømme, Møre (Molde), Tor Singsaas, Nidaros (Trondheim), Tor Berger Jørgensen, Sør-Hålogaland (Bodø), Olav Øygard, Nord-Hålogaland (Tromsø). Arkivbilde

Bispemøtet vil ha liturgi for vigsel av likekjønnede

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).