Forslaget viderefører myndighetenes mulighet til å gripe inn ved behov, sier Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Bioteknologirådet foreslår å myke opp GMO-regelverket

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).