Øivind Benestad i Levende Folkekirke tror det blir vanskelig å leve med to forskjellige syn. Foto: Astrid Dalehaug Norheim  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Benestad: – Tror det blir vanskelig å leve med to syn

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.