Mange av de uregsterrte våpnene, slik som disse pistolene, ender her i Kripos sin kriminaltekniske avdeling på Bryn i Oslo når de leveres inn. Foto: Heiko Junge / SCANPIX .

76.000 våpen på avveie i Norge

«Tal, broder, tal»

lederartikkel

Man trenger ganske robuste skylapper for å overse at noe er forandret når Arbeiderpartiets leder kan si det Jonas Gahr Støre sa i Litteraturhuset i Bergen torsdag kveld.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.