Barneombud Anne Lindboe. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

32.000 elever mobbes – 241 klager til Fylkesmannen

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.