MANGLER KUNNSKAP: Norske menigheter mangler kunnskap om profilering på sosiale medier, mener eksperter. Illustrasjonsfoto: Ason Howie/CC/Flickr

– Mange menigheter har et ubevisst forhold til sosiale medier

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.