VIL SKRIVE SELV: – Det er mye usannheter som jeg kommenterer senere, lover Rune Edvardsen, Han er leder i Troens Bevis og er også daglig leder og styreleder i Dina-stiftelsen som er omtalt i Fredrik Græsviks bok.  Foto: Dagen arkiv

Sterk kritikk av Rune Edvardsen i ny bok

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.