KANDIDAT: Merete Thomassen er en av kandidatene til å ta over som biskop i Tunsberg bispedømme etter Per Arne Dahl.  Foto: Stein Gudvangen

Hun er en av bispekandidatene

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.