En kobling mellom Christian Tybring-Gjeddes navn og ordet nazi i NRK-programmet Nytt på nytt skaper reaksjoner. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klagestorm mot Nytt på nytt etter nazihumor og bannende barn

Jesus – Frelseren

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg», forteller Johannes 3,16.