RELIGION: På 1900-tallet ble nasjonalismen en slags sekulær religion, og forfattere hyllet nasjonalstaten. Slik er det ikke lenger, konstaterer professor Jon Haarberg.  Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

Forfattere hyller ikke lenger fedrelandet

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.