ENGASJERT: Tidligere leder i internasjonal avdeling, Hans Thore Løvaas vil bidra med innspill til analysen av den økonomiske situasjonen i Normisjon. – Jeg vil skrive til den nye økonomi og administrasjonssjefen, sier han.  Foto: Birgit Opheim

Forutså store underskudd

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?