HÅP: Knud Jørgensen, tidligere rektor ved misjonsskolen Gå Ut Senteret, ser et paradigmeskifte også i norsk misjon som gir håp for fremtiden for en organisasjon som sliter økonomisk.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Ber ledelsen kutte antall misjonsland

Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.